Doświadczenie szkoleniowo-doradcze

 

 

 

 

 

5. Wykształcenie:

 

Instytucja

Szkoła Wyższa im. B Jańskiego w Warszawie

Studia Podyplomowe 3 semestralne –Doradztwo zawodowe

Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)

Od 10/2009 Do 02/2011

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Doradca zawodowy

 

Instytucja

Uniwersytet  im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych 

Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)

Od 10/1977 Do  03/1981

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Magister pedagogiki

 

6. Znajomość języków obcych:  (od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości języka)

Język obcy

Czytanie

Mowa

Pisanie

jęz. Rosyjski

3

5

3

jęz. ukraiński

4

3

5

jęz. angielski

1

1

1

inny (podać jaki )………………………

 

 

 

 

7. Członkostwo w organizacjach:

Stowarzyszenie Aktywizacji Osób Bezrobotnych „ SAOB”

 

8. Obecne stanowisko (z uwzględnieniem zaangażowania w realizację innych projektów współfinansowanych ze środków UE): Doradca biznesowy w projekcie „Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w regionie chełmsko-zamojskim”

 

9. Przebieg pracy zawodowej:

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od  09/2014  Do 06/2015 

Miejsce

Sawin

Firma

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Stanowisko

Doradca biznesowy

Opis

prowadzenie doradztwa w zakresie zarządzania, opracowania planu marketingowego, pozyskiwania klientów i źródeł finansowania dla przedsiębiorstwa społecznego w zakresie wdrożenia programu innowacyjnego rozwoju 

w projekcie „Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w regionie chełmsko-zamojskim”

150 g. / 40g w miesiącu

 

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 10/2014  Do 10/2014 

Miejsce

Chełm

Firma

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Stanowisko

Doradca biznesowy

Opis

prowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu

„Postaw na biznes” –tworzenie biznesplanów

126 g.

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 09/2014  Do 10/2014 

Miejsce

Janów Lubelski

Firma

Fundacja Inicjatyw Lokalnych

Stanowisko

Trener/wykładowca

Opis

kurs „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu”  106 g.

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 04/2014  Do 04/2014 

Miejsce

Chełm

Firma

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Stanowisko

Doradca biznesowy

Opis

prowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu

„Postaw na biznes” –tworzenie biznesplanów

82 g.

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 03/2014  Do 03/2014 

Miejsce

Janów Lubelski

Firma

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Włodawa

Stanowisko

Trener/ wykładowca

Opis

prowadzenie zajęć i warsztatów

„40 tysięcy możliwości dla 50+” –tworzenie biznesplanów

64 g.

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 02/2014  Do 03/2014

Miejsce

Chełm-Lublin

Firma

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Chełm

Stanowisko

Trener/ wykładowca

Opis

prowadzenie zajęć i warsztatów

„Postaw na biznes” -ABC Przedsiębiorczości  i tworzenie biznesplanów”

160 g.

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 07/2013  Do 07.2013

Miejsce

Przemyśl

Firma

KSWP Końskie

Stanowisko

Trener/ wykładowca

Opis

prowadzenie zajęć i warsztatów

„Pracownik biurowy z obsługą komputera i programów biurowo-księgowych”

180 g.

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 03/2012  Do 12/2013

Miejsce

Lublin

Firma

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Stanowisko

Konsultant  PK Krajowego Systemu Usług

Opis

- asysta doradcza przy zakładaniu działalności gospodarczej- 720g

- Usługi doradcze dla przedsiębiorców  – 1176 g

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 02/2012  Do 11/2014

Miejsce

Lublin

Firma

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Stanowisko

Doradca w projekcie "Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego"

Opis

- dla Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz osób osadzonych:

- Usługi doradcze w zakresie przedsiębiorczości,

- Usługi doradcze w zakresie przygotowania biznesplanów i strategii rozwoju PES,.

- Usługi doradcze w zakresie marketingu,

Łącznie  - ok. 900 godz.

 

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 04/2012  Do 06.2013

Miejsce

Lublin

Firma

Lubelski Ośrodek Samopomocy

Stanowisko

Wykładowca i Doradca w projekcie

Opis

- dla osób zakładających działalność turystyczną:

- Szkolenie z podstaw marketingu,

- Szkolenia  w zakresie przedsiębiorczości i przygotowania biznesplanów.

- Usługi doradcze w zakresie przedsiębiorczości i konsultacje biznesplanów.

- 153g

 

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 01/2012  Do aktualnie

Miejsce

Zamość

Firma

Firma  SurmaPL

Stanowisko

Właściciel

Opis

- Zarządzanie firmą szkoleniową.

- Szkolenia i doradztwo

- Organizacja szkoleń

- Wynajem sal szkoleniowych i komputerowych

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 04/2005  Do 31.12.2011

Miejsce

Zamość

Firma

Firma Konsorcjum PSK

Stanowisko

Właściciel

Opis

- Zarządzanie firmą komputerowo-szkoleniową.

- Organizacja szkoleń

- Wynajem sal szkoleniowych

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 01.03.2012  Do 30.04..2012

Miejsce

Zamość

Firma

Fundacja

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

Stanowisko

Trener

Opis

Prowadzenie autorskiego kursu

 "Marketing i handel”

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 15.12/2011  Do 05.02.2012

Miejsce

Zamość

Firma

Fundacja

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

Stanowisko

Trener

Opis

Prowadzenie autorskiego kursu

 "Informatyka w biznesie”

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 07/2010  Do 31.12.2011

Miejsce

Zamość

Firma

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

Stanowisko

Doradca zawodowy

Opis

W projekcie „Wolontariat w OHP”

-Doradztwo zawodowe indywidualne

-Doradztwo zawodowe grupowe

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 03/2010  Do 30.12.2011

Miejsce

Zamość

Firma

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Stanowisko

Trener-Wykładowca

 w projekcie EFS „Twoja szansa na lepsze jutro”

Opis

- Dla 40 uczestników-osób odbywających karę pozbawienia wolności, przeprowadzenie na podstawie autorskiego programu szkoleniowego -, grupowych zajęć nt. „ABC przedsiębiorczości z podstawami obsługi komputera”,

- Dla 40 uczestników-osób odbywających karę pozbawienia wolności, przeprowadzenie na podstawie autorskiego programu szkoleniowego -, grupowych zajęć nt. „Charakterystyka rynku według sektorów działalności gospodarczej”,

 

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 10/2010  Do 03.2011

Miejsce

Zamość

Firma

Centrum Kształcenia "Eureka"- Lublin

Stanowisko

Trener

Opis

Prowadzenie autorskiego kursu

 "Menadżer sprzedaży IT i GSM”,

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 03/2010  Do 12.2011

Miejsce

Zamość

Firma

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny- Lublin

Stanowisko

Doradca

w projekcie EFS „Twoja szansa na lepsze jutro”

Opis

- Dla 40 uczestników-osób odbywających karę pozbawienia wolności, indywidualne usługi doradcze z zakresu  sporządzania biznesplanów i strategii marketingowej.

- Dla 20 uczestników-osób po odbyciu kary pozbawienia wolności i bezdomnych  indywidualne usługi doradcze z zakresu  sporządzania biznesplanów i strategii marketingowej.

- Dla 20 Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej ( w tym 2 Spółdzielni Socjalnych) , indywidualne usługi doradcze z zakresu  sporządzania biznesplanów i strategii marketingowej,

- Dla 40 uczestników-osób odbywających karę pozbawienia wolności, indywidualne usługi doradczo-konsultacyjne z zakresu  wyboru profilu działalności gospodarczej,

- Dla 20 uczestników-osób po odbyciu kary pozbawienia wolności, indywidualne usługi doradczo-konsultacyjne z zakresu  wyboru profilu działalności gospodarczej,

- Dla 40 uczestników-osób odbywających karę pozbawienia wolności, indywidualne usługi doradczo- mentorskie w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

- Dla 20 uczestników-osób po odbyciu kary pozbawienia wolności oraz bezdomnych indywidualne usługi doradczo- mentorskie w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa,

- Dla 6 uczestników – kandydatów do utworzenia Zamojskiej Spółdzielni Socjalnej, opracowanie dokumentów założycielskich i rejestracyjnych w KRS, koncepcji i biznesplanu oraz wniosków o dofinansowanie członków

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 01/2009  Do 12.2011

Miejsce

Zamość

Firma

Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości „Mentor” –prowadzony przez Stowarzyszenie Gospodarcze „Profit Club”

Stanowisko

Doradca zawodowy, Doradca biznesowy

Opis

Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych, rekrutacja pracowników dla członków Stowarzyszenia

 oraz udzielanie indywidualnych konsultacji biznesowych osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą,

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 06/2009  Do 12.2010

Miejsce

Zamość

Firma

Firma Szkoleniowa ”Kursor” Lublin

Stanowisko

Wykładowca –doradca biznesowy

Opis

Przeprowadzone zajęcia i doradztwo:

- Dla 30 uczestników: Przeprowadzenie na podstawie autorskiego scenariusza, grupowych zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy na rzecz PUP Tomaszów Lubelski,

- Dla 2 grup: Szkolenie praktyczne Przedstawicieli Handlowych

-Dla 7 uczestników: Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla osób zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym  w ramach projektu systemowego „Droga do lepszego jutra”, realizowanego przez GOPS Komarów,

Dla 1 grupy: Przeprowadzenie  zajęć autorskich ” Menadżer IT i GSM” na rzecz PUP Zamość.

-Dla 12 uczestników: Przeprowadzenie  zajęć nt. „Zakładanie działalności gospodarczej, opracowywanie biznesplanów. Strategie marketingowe, elementy prawa pracy, rozliczenia podatkowe, dokumentacja podatkowa, ZUS- deklaracje, obsługa programu „Płatnik”

- Doradztwo w zakresie sporządzania biznesplanów oraz budowania strategii marketingowej małej firmy”- na rzecz PUP Janów Lubelski.

- Dla 30 uczestników: Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego z zakresu  sporządzania biznesplanów oraz praktycznych aspektów prowadzenia planowanej działalności - na rzecz PUP Janów Lubelski.

- Dla 4 grup.: Przeprowadzenie zajęć nt. „Podstawy prawne związane z działalnością gospodarczą, w tym elementy prawa pracy, rozliczenia podatkowe, dokumentacja podatkowa, ZUS- deklaracje, obsługa programu „Płatnik”

 finanse firmy, opracowywanie biznesplanów. Zarządzanie  i marketing, budowania strategii rozwojowej małej firmy”- na rzecz PUP Zamość.

- Dla 50 uczestników.: Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego z zakresu  sporządzania biznesplanów oraz praktycznych aspektów prowadzenia planowanej działalności - na rzecz PUP Zamość.

 

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 03/2004  Do 03/2005

Miejsce

Warszawa

Firma

Grupa Polskie Sklepy Komputerowe

Sp. z o.o.

Stanowisko

Prezes  Zarządu

Opis

Zarządzanie firmą, zorganizowanie z 50 firm informatycznych  sieci handlowej w kraju, współpraca z producentami sprzętu, import z Niemiec, udział w targach branżowych, współpraca z mediami ogólnopolskimi

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 03/1990   Do 12.2000

Miejsce

Zamość- Warszawa

Firma

Agroten, Videocomplex, Vispol Sc. Vispol Media

Stanowisko

Dyrektor, współwłaściel, właściciel

Opis

Kierowanie  firmą oraz prowadzenie  handlu zagranicznego z Rosją i Ukrainą, zarządzanie  handlem hurtowym sprzętem rolniczym, video, telekomunikacyjnym i komputerowym

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 12/1981  Do 11/1989

Miejsce

Zamość

Firma

TSWL

Stanowisko

wykładowca

Opis

Prowadzenie zajęć z przedmiotów humanistycznych dla absolwentów wyższych uczelni

 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Od 10/1970  Do 11/1989

Miejsce

Grudziądz – Poznań - Zamość

Firma

WP

Stanowisko

Żołnierz zawodowy

Opis

Różnorodne stanowiska dowódcze

 

10. Inne (np. publikacje, opracowania )

- posiadacz  tytułu  „POSTAĆ RYNKU  IT 2004”

- autor pracy dyplomowej z autorskim projektem EFS „Flexicurity w doradztwie zawodowym”

- autor i prezenter filmów instruktażowych „biznesplan – jak pisać”

- współautor projektów: ”Zamojska Sieć Adaptacyjności”;  „Twoja szansa na lepsze jutro”

 

11. Odbyte szkolenia:

- szkolenie „ Finanse dla niefinansistów”  PARP – w trakcie

-Akademia Menadżera  „ Profesjonalna obsługa klientów. Skuteczne techniki sprzedaży”

-Marketing Wystawienniczy;

-Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”

- Ekonomia Społeczna: Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej

-Akademia PARP „E-learning stymulatorem przedsiębiorczości i innowacyjności MMŚP”

-Akademia PARP „Treści szkolenia w formule on-line”

-Akademia PARP „Szkolenie e-learningowe jako proces mentorski”

- PARP   „ Negocjacje w biznesie”

- PARP  „ Szkolenie z zakresu sprzedaży”

- Zatoka dobrych szkoleń „Nowoczesny Marketing”

- Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy  „Ocena biznesplanów zakładanych podmiotów…”

- Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy  „Uwarunkowania prawne działalności podmiotów gospod.”

- Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy  „Marketing  podmiotów gospodarczych…”

 

12. Inne umiejętności:

wystąpień publicznych , także  przed kamerą,

Biegła obsługa komputera -  znajomość pakietu Office 2007

Znajomość praktycznego zastosowania komputera i programów użytkowych w działalności gospodarczej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami)

 

……………………………………                                                                  …………………………………….

miejscowość, data                                                                                 podpis

Pliki do pobrania:

Doświadczenie szkoleniowo-doradcze, Wielkość: (812.30 KB, Ilość pobrań: 1095)
Moją stronę odwiedziło od dnia 18.10.2013 odwiedziło 2066 gości